TOPIK POPULER

Peluruhan

Keterangan: mt : massa setelah meluruh (kg) m0 : massa mula-mula (kg) t : waktu (s) T1/2 : waktu paruh (s)