TOPIK POPULER

Peluruhan

Keterangan:

m: massa setelah meluruh (kg)

m0 : massa mula-mula (kg)

t : waktu (s)

T1/2 : waktu paruh (s)